Garanti

Nybilgaranti – 5 års Norgesgaranti på nybil kjøpt hos Albjerk Bil Lier!

Nybilgarantien gjelder i 5 år eller 100.000 km, avhengig av hva som først inntreffer, og gjelder for biler importert av Harald A.Møller AS. For at garantien skal være gjeldende må service, vedlikehold og reparasjoner til enhver tid utføres i henhold til Volkswagens fastsatte normer. Direkte slitasjedeler og justeringsarbeider er unntatt fra garantien!

Garantien begrenser ikke garantitakerens lovfestede rettigheter i hht. norsk lov (Lov om kjøp, Lov om Forbrukerkjøp) overfor selger ved mangler, og heller ikke eventuelle krav i hht. lov om produktansvar.

Dersom du oppdager en feil på din bil er det viktig at du melder ifra til oss umiddelbart.